Danh mục sản phẩm

Thông tư

STT Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 59/2015/TT-BCT Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động Bộ Công Thương 31/12/2015
2 47/2014/TT-BCT Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về Quản lý website thương mại điện tử. Thay thế cho Thông tư số 12/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 05/12/2014 Tại đây
3 12/2013/TT-BCT Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử Bộ Công Thương 25/06/2013 Tại đây

VIDEO TMDT

VIDEO PHÓNG SỰ

Find us on Facebook

Thống kế truy cập