Danh mục sản phẩm

Công bố hợp quy

Công bố hợp quy sản phẩm – thực phẩm – thực phẩm chức năng

  • Các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn bắt buộc phải thực hiện công bố thực phẩm tại Bộ Y tế.

    Xem thêm

  • VIDEO TMDT

    VIDEO PHÓNG SỰ

    Find us on Facebook

    Thống kế truy cập