Danh mục sản phẩm

ĐK WEB TMĐT đối với doanh nghiệp

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm: Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ … Continue reading “WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”

    Xem thêm

  • VIDEO TMDT

    VIDEO PHÓNG SỰ

    Find us on Facebook

    Thống kế truy cập