Danh mục sản phẩm

ĐK WEB TMĐT đối với cá nhân

WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

  • Theo điều 3 nghị định 52 quy định: Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng … Continue reading “WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG”

    Xem thêm

  • VIDEO TMDT

    VIDEO PHÓNG SỰ

    Find us on Facebook

    Thống kế truy cập